Vision, Mission, Værdier2019-04-12T13:24:26+00:00

Vision, Mission, Værdier

Vores formål er at gøre hverdagen bedre – for vores kunder og i det samfund, vi er en del af.
Det gør vi gennem bæredygtige løsninger og bedre leveringsoplevelser.

Værdierne i Solvang Maskinfabrik er med til at skabe én samlet virksomhed. Værdierne udtrykker, hvad vi forventer af hinanden som kollegaer, og hvad andre kan forvente af os.

I November 2018 er Solvang Maskinfabrik  optaget som medlem af UN Global Compact.

Vision: At være en ledende og værdiskabende maskinfabrik til jern/stål industrien og byggesektoren.

Mission: At levere innovative og optimale løsninger og komponenter til tiden, der forbinder vores tekniske kompetencer med vores kunders markeder og produkter.

Værdier: Vi vil kendetegnes for vores bæredygtige kvalitet, tilgængelighed, leverings- og omstillingssikkerhed samt vores forpligtigelse for omgivende samfund.

Send os en mail
Ring +45 56 50 80 31