Vision, Mission, Værdier

Vores formål er at gøre hverdagen bedre – for vores kunder og i det samfund, vi er en del af. Det gør vi gennem bæredygtige løsninger og bedre leveringsoplevelser.

Værdierne i SOLVANG-MASKINFABRIK er med til at skabe én samlet virksomhed. Værdierne udtrykker, hvad vi forventer af hinanden som kollegaer, og hvad andre kan forvente af os.

I November 2018 er SOLVANG-MASKINFABRIK optaget som medlem af UN Global Compact.
Se link https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/134098-Solvang-Maskinfabrik-

Vision
At være en ledende og værdiskabende maskinfabrik til jern/stål industrien og byggesektoren.

Mission
At levere innovative og optimale løsninger og komponenter til tiden, der forbinder vores tekniske kompetencer med vores kunders markeder og produkter.

Værdier
Vi vil kendetegnes for vores bæredygtige kvalitet, tilgængelighed, leverings- og omstillingssikkerhed samt vores forpligtigelse for omgivende samfund.

Send os en mail
Ring +45 56 50 80 31