CSR Profil 2019-20202019-09-23T09:10:39+00:00

Corporate Social Responsibility

-vores etiske ansvar

SOLVANG Maskinfabrik A/S bidrager til og arbejder med socialt ansvarlighed og har hele tiden fokus på løsninger, initiativer og
produktionsformer, som tilgodeser klima og miljø.

SOLVANG Maskinfabrik A/S har i deres plan for bæredygtighed defineret årlige mål med udgangspunkt i egne målsætninger og dem der er stillet
af organisationen UN Global Compact, som SOLVANG Maskinfabrik A/S er medlem af.

10 pricipper

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller 10 generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Principperne er udfærdiget som inspiration:

 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
 • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

September 12, 2019

CEO

Jørgen Bille Larsen

Specialister i maskinarbejde til jern- og stålindustrien

SOLVANG Maskinfabrik A/S er en specialiseret maskinfabrik på Sjælland med leverancer til jern- og stålindustrien i Nordeuropa samt byggesektoren.
50% af virksomhedens produktion går til eksporten – og vi lægger stor vægt på at virksomheden er kendt på bæredygtighed, kvalitet, tilgængelighed samt leverings- og omstillingssikkerhed.
SOLVANG Maskinfabrik A/S har en alsidig maskinpark, der omfatter både CNC og drejebænke, fræsemaskiner, kantpresser, sakse, lokkemaskiner, boremaskiner, svejseværker m.m. Virksomheden arbejder i stål, rustfrit stål, aluminium, bronze, kunststof og plast.

Redegørelse

SOLVANG Maskinfabrik A/S har opstillet politikker i forbindelse med kvalitet, miljø- og klimamæssige forhold, arbejdsmiljø samt sociale forhold og menneskerettigheder; herunder mål og politik.
SOLVANG Maskinfabrik A/S har endnu ingen politik for antikorruption og bestikkelse, men har en målsætning om at redegøre og implementere et ’Code of Conduct’ inden udgangen af 2020.
SOLVANG Maskinfabrik A/S er i den indledende fase af det formelle arbejde og implementeringen af samfundsansvar i virksomhedens processer; skønt mange – nu definerede politikker – har været en selvfølge i virksomheden, i mange år.
Principperne i UN Global Compact (se side 2), FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og FN’s verdensmål (se side 12) bliver indarbejdet systematisk i virksomhedens forretningsstrategi og kodeks.
SOLVANG Maskinfabrik A/S opfører sig ansvarligt, hvad angår lokal, regional, global samfundsmæssig ansvarlighed, ved at tage hensyn til miljø, klima, menneskerettigheder, sociale vilkår og arbejdsforhold.

Det betaler sig

For at vi hos SOLVANG Maskinfabrik A/S kan drive en sund virksomhed er det både naturligt og nødvendigt, at vi påtager os et samfundsansvar. På denne måde kan vi skabe en mérværdi, der på samme tid gavner virksomheden, mennesker og miljø. Vi ønsker at skabe sunde og sikre arbejdspladser, få mere ud af ressourcerne, overføre viden og renere teknologi, fremme digitaliseringen og automatisering og understøtte den sociale og økonomiske udvikling af lokal-, regional- og globalsamfundene i en positiv retning.

CSR styrker konkurrenceevnen

Vi eksporterer også til lande, hvor den lokale lovgivning ikke altid er på niveau med internationalt anerkendte CSR-principper eller hvor den ikke håndhæves tilstrækkeligt. Derfor må vi selv gøre en aktiv indsats. CSR-arbejdet giver imidlertid størst værdi for virksomheden, hvis aktiviteterne og politikkerne er tilrettelagt, så den passer ind i virksomhedens forretningskoncept og strategi. Hvis aktiviteterne og politikkerne understøtter forretningens kodeks og strategier, så er der både mulighed for at styrke konkurrenceevnen og øge indtjeningen. Det kan være i form af et optimeret
ressourceforbrug, øget produktivitet, lavere miljøomkostninger og nedsat sygefravær. En stærk CSR-profil kan også styrke relationerne til kunder og leverandører, åbne for nye markeder og lette adgangen til kapital i de finansielle markeder. Hertil kommer, at CSR kan være vigtig i forhold til at
tiltrække og fastholde de gode medarbejdere.

Tidslinje

1968 – 2019

2020

Igangsættelse ISO 14001
Environment Management System,
forventet certificering Q3 2020

2019

Modtager støtte fra SMV:Digital

2019

UNESCO partner, Stevns Klint
Verdensarv

2019

Ny bestyrelse indsættes hos
SOLVANG Maskinfabrik A/S

2019

SOLVANG Maskinfabrik overtages af
administrende direktør Jørgen Bille
Larsen

2018

ISO 9001:2015
Quality Management System
iværksættes, forventet certificering
Q4 2019

2018

SOLVANG Maskinfabrik bliver
medlem af UN Global Compact

2018

Strategiplan 2021 søsættes

1968

SOLVANG Maskinfabrik
etableres

SOLVANG Maskinfabrik A/S

– virksomhedens værdi

Vores formål er at gøre hverdagen bedre – for vores kunder og i det samfund, vi er en del af. Det gør vi gennem bæredygtige løsninger og bedre leveringsoplevelser

Værdierne i SOLVANG Maskinfabrik A/S er med til at skabe én samlet virksomhed. Værdierne udtrykker, hvad vi forventer af hinanden som kollegaer og hvad andre kan forvente af os.

Vision

At være den ledende og værdiskabende maskinfabrik til jern/stål industrien og byggesektoren.

Mission

At levere innovative og optimale løsninger og komponenter til tiden, der forbinder vores tekniske kompetencer med vores kunders markeder og
produkter.

Værdier

Vi vil kendetegnes for vores bæredygtige kvalitet, tilgængelighed, leverings- og omstillingssikkerhed samt vores forpligtelse for omgivende
samfund.
Vi forventer, at ledelsen hos SOLVANG Maskinfabrik A/S efterlever vores vision, mission og værdier og at samme ledelse, gennem motivation,
fremelsker disse værdier og at ledelsen sætter eksemplariske standarder for at sikre at disse filosofier er observerede. Ledelsen er også de
første personer, der kan kontaktes af ansatte, når der opstår spørgsmål til vision, mission og værdier.

SOLVANG Maskinfabrik A/S’ strategiplan 2021

Vores formål med vores strategiplan 2021 er at have et stærkt navigeringsværktøj for bestyrelse, ledelse og medarbejdere der sikrer vores kultur, forretningsudvikling og vækst.
I maj 2018 søsatte bestyrelsen planen og de underliggende aktiviteter, der skal sikre vores agilitet, forberede generationsskifte, samt en nytænkende tilgang til, hvordan SOLVANG Maskinfabrik giver synlig værdi til kunder og kunders beslutningstagere. Igennem 2019 har vi nået satte mål og fremrykket andre.

Vores strategiske mål

 • at være en agil og synlig virksomhed med de bedste industriteknikere, hvor vi arbejder aktivt med at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere
 • at supportere vores kunder med at adressere og forbedre deres værdi-udfordringer
 • at sikre unik leverance-sikkerhed
 • at udvikle produkt-portfolio i teamarbejde med kunder
 • at fastholde og frigøre midler til fremtidige investeringer

Drivkraften

Vores værdier er drivkraften i dét vi gør. For os er ansvarlighed mere end blot et ord – det er en tilgang til alt vi gør. Vi behandler hinanden og vores omgivelser med respekt og ansvar og vi arbejder hele tiden struktureret med det ansvar.
SOLVANG Maskinfabrik A/S eksisterer i kraft af vores dygtige medarbejdere. Alle medarbejdere har månedlige samtaler med deres leder, hvor den enkelte medarbejders præstation evalueres. Forventninger til hinanden afstemmes mellem medarbejderen og ledelsen ligesom medarbejderens behov for uddannelse og træning vurderes.
Hos SOLVANG Maskinfabrik A/S er vi stolte af, i hvor høj grad, medarbejderne tager ansvar for virksomheden gennem deres daglige virke. Alt arbejde med samfundsansvar er en opgave for hele virksomheden og vi tager alle et ansvar for at blive bedre, dag for dag.

Virksomhedsværdier

Vi er stolte af vores mangeårige virksomhedshistorie, som vores medarbejdere altid har spillet og også fortsat vil spille en vigtig rolle i.
SOLVANG Maskinfabrik A/S står for kvalitet, lang holdbarhed og levering der møder eller overstiger forventningerne.
Produkternes kvalitet slår naturligvis også igennem i virksomheden, hvor alle er opsat på at yde en kvalitetsindsats. Det er medarbejderne, som er et vigtigt aktiv for SOLVANG Maskinfabrik A/S og det har vores største fokus at skabe og bibeholde en dynamisk, innovativ, agil og menneskelig
arbejdsplads, hvor man kan fornemme et medarbejdermiljø, medarbejder engagement og medarbejdertrivsel helt ned i grundstammen (DNA’et) i virksomheden (virksomhedskulturen).

Agil produktion

– automatisering
digitalisering | bæredygtighed

Vi arbejder målbevidst med investeringer for kunder og personale udvikling.
Vores bestyrelse arbejder for at målstyre den mest agile maskinfabrik, hvor motivation, kvalitet, økonomi, tid og nytænkning er kerneværdier.
Vi investerer i vores kunders forretningsgange, produkter og i interne som eksterne mål.

Relationen

SOLVANG Maskinfabrik A/S’ forretningsmodel er forankret omkring tætte og langvarige kunderelationer.
Ved tæt samarbejde kan vi fostre håndværksmæssig know-how, stærkere produkter, services og processer for at løfte kundernes egne
markedsprodukter.
Vi arbejder både med OEM, underleverandører og slutbrugere.
Vi investerer også tid på at udvikle bedre og mere konkurrencedygtige komponenter, der hjælper med at øge holdbarheden og reducerer
omkostninger under brug.
Vi ønsker, at vores kunder betragter os som en stærk partner, der hjælper dem med at opnå deres produktionsmål.
Et godt samarbejde er baseret på erfaring og tillid, som er forudsætningen for vores maskinfabrik gennem de sidste 50 år.

Passionen

Vores medarbejdere er stolte og dygtige fagfolk, med en sund passion.
Det er en unik kultur, som vi vil fastholde.
Vi vil arbejde for at tiltrække og fastholde den rigtige ledelse og industriteknikere, der motiveres af vores 10 ledelsesprincipper.
Vi ønsker som hold at efterleve vores medlemskab af UN Global Compacts og dennes 10 principper (se side 2) under de
4 hovedområder:

 • Menneskerettigheder
 • Arbejdstagerrettigheder
 • Miljø
 • Antikorruption

Agilitet – Fremtidens marked med SOLVANG Maskinfabrik A/S som ansvarlig medspiller

Hos SOLVANG Maskinfabrik A/S arbejder vi fokuseret på at få ny viden og ændre beslutninger, for at blive en agil virksomhed med de rette produktionsformer, metoder og værktøjer, der understøtter agilitet og som lever op til vores krav om konstant udvikling og forbedring; innovationer.
Vi har derfor fuldt fokus på:

 • Klarhed om roller og ansvar
  – vores samlede udtryk og adfærd, som tilpasses de forskellige relationer, opgaver, ansvarsområder m.m. (her bruger vi f.eks. medarbejderudviklingssamtalen – MUS – hvor vi forventningsafstemmer og samtidig booster produktiviteten.
 • Innovation indenfor en bestemt ramme
  – udvikling og idégenerering i samarbejde med interne og eksterne partner, som f.eks.
  kunderne, som kan vi inddrager i udviklingen og sparring af nye produktioner.
 • Evnen til at være opmærksom på hvad der sker omkring os
  – vi har 360 graders fokus på interne og eksterne faktorer, som har effekt på vores muligheder og ricisi. Kapaciteter er vigtige for SOLVANG Maskinfabrik A/S for at konkurrere effektivt i et højtfrekvens og omskifteligt marked Smidighed er nødvendigt, så vi hurtigt kan foretage ændringer, som en reaktion på det omskiftelige miljø.

CSR og agilitet = CSE

Klimaforandringer og globale ubalancer er i høj grad drivere af forretningsudvikling og radikal innovation. Koblingen mellem digitalisering, forretning og bæredygtighed bliver næste fase, hvor CSR går videre til CSE (Corporate Social Entrepreneurship). Hos SOLVANG Maskinfabrik arbejder vi målrettet efter at nå en naturlig arbejdstilgang, hvor vi er unikke i forhold til tilpasningen af det omskiftelige marked. FN’s verdensmål (se side 14) fungerer som en god ramme for, hvilken form for bæredygtige løsninger, vi hos SOLVANG Maskinfabrik A/S fokuserer vores indsats omkring. For at sikre, at vores CSR-indsats bliver både mere værdiskabende og innovativ, vil vi

 • udvikle vores bæredygtige forretningsløsning i forlængelse af vores nuværende kerneforretning og indenfor vores eksisterende organisatoriske rammer(Social intrapreneurship).
 • udvikle en innovationsenhed (bestyrelsen), så vi sikrer os en agil organisation med en særegen innovationskultur (Corporate entrepreneurship).
 • indgå i alliancer med dynamiske grønne og sociale enheder, som kan tilføre os den innovationskraft, som vi enten står og mangler eller har brug for at få implementeret(Social entrepreneurship).

Strategien

 • Modulært produkt design
 • Informations teknologi
 • Forretnings partnere
 • Videnskultur

Klima og miljø

Ansvarlighed

 • Agilitet
 • Udvikling
 • Forbedring
 • Innovation
 • Optimering
 • Omkostningsreduktion

Miljøvenlig produktion

 • Udvikling af bedre og mere
  konkurrencedygtige produkter,
  der hjælper med at øge
  holdbarheden og reducerer
  omkostninger under brug

Fleksibilitet / Kvalitet

 • Agilitet
 • ISO 9001
 • ISO 14001

Innovation/Levetid
genanvendelighed

 • Stærkere produkter,
  servicesog processer for at
  løfte kundernes egne
  markedsprodukter
 • Udvikling af bedre og mere
  konkurrencedygtige
  komponenter
 • Genbrug af regnvand
  i produktionen

Klima/Miljø

 • Oliefyr skiftes til pillefyr
 • Alm. pærer udskiftes med
  LED i hele virksomheden
 • Måling på CO2-udslip og
  derved årlig reducering

Ansvarlighed i
forbindelse med klima
og miljø giver gode
resultater på
bundlinjen, skaber
innovation, besparelser
og nye markedsmuligheder

FORDELE
Fordelene for
SOLVANG
Maskinfabrik A/S ved at
arbejde strategisk med
klima og miljø:

 • Bedre omdømme hos
  kunder og samarbejds
  partnere
 • Økonomiske
  besparelser og
  effektiviseringer
 • Adgang til nye
  markeder for
  bæredygtige
  produkter

VI ARBEJDER MED
CSI
SOLVANG
Maskinfabrik A/S
varbejder aktivt med
Corporate Social
Innovation (CSI) ved at
skabe en god forretning
med bæredygtighed
som omdrejningspunkt.

Målet er et forretningskoncept,
som er økonomisk rentabelt,samtidigt med at det gavner medarbejdere,miljø og samfund på helt nye måder.

Se vores CSI model,
som hænger sammen
med vores CSR profil
på side 20.

Iganværende

CSR initiativer

Hos SOLVANG Maskinfabrik A/S har vi samlet de CSR aktiviteter og initiativer, der allerede lever i virksomheden og videreudvikler på dem,
så de bedst understøtter vores forretning og mål gennem bæredygtighed og ansvarlighed. Vi e hele tiden i udvikling og kobler eksisterende
aktiviteter og politikker op på nye initiativer og gør dem synlige, internt som eksternt, således at de bliver synlige og også målbare over tid og
dermed også giver et positivt økonomisk afkast.

Vi har fokus på

 • At inddrage CSR i virksomhedens produktudvikling
 • At vi kontinuerligt kigger på medarbejdernes vilkår under ledelse af SOLVANG Maskinfabrik A/S
 • At skabe besparelser på nødvendige ressourcer i forhold til klima og miljø og som samtidig sikrer økonomisk effekt på virksomhedens bundlinje
 • At vi er med til at styrke og udvikle uddannelsesinstitutioner, som sikrer fremtidige kvalificerede medarbejdere

Vi har direktiver og opfølgning omkring

 • at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper
 • at tilvejebringe hygiejnske begrundede regler af betydning for miljøet og for mennesker
 • at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer
 • at fremme anvendelse af renere teknologi
 • at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse

Socialt engagement

Medarbejdere
+ samfundsansvar

 • Arbejdspladser
 • MUS samtaler
 • Diversitet/Mangfoldighed
 • Sundhedsforsikring
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Coaching
 • Samarbejde med eksterne
  instanser (jobcentre m.m.)
 • Flexjobbere
 • Lærlinge/praktikanter
 • Motivation
 • Arbejdsmiljø processer
 • Ejerskab / ansvar
 • Kommunikation /
  gennemsigtighed

Økonomisk ansvar

Virksomhed

 • Likviditetssikring
 • Nye markeder/udvikling
  (disruption)
 • Agilitet
 • Værdiskabelse
 • Tætte kunderelationer
 • Bedre indtjening
 • Compliance
 • Kvalitetsledelse,
  mål og politik – ISO 9001

Samfundsansvar

 • Sponsorater
 • Bæredygtighed
 • Kulturel udvikling
 • Uddannelse
 • Kommunikation/
  gennemsigtighed

SOLVANG
Maskinfabrik A/S tager et socialt ansvar for egne medarbejdere og for ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Vi har fokus på forebyggelse, fastholdelse og indslusning.
VI SIKRER

 • et godt arbejdsmiljø og håndterer sygefravær med henblik på at forebygge, at medarbejderne ikke nedslides (forebyggelse)
 • at tilrettelægge arbejdet, så der tages højde for de særlige behov, som nogle medarbejdere kan have (fastholdelse)
 • at åbne dørene for ledige, der står på kanten af arbejdsmarkedet, i arbejdsprøvning, løntilskud eller jobs på ordinære vilkår (indslusning)

Vi har erfaring med at vores tydelige ansvarlige profil er en grundsten til at tiltrække såvel kunder som nye medarbejdere. Ligeledes at medarbejdernes engagement, tryghed og sammenhold styrkes. Vores CSR-DNA styrker vores positionering og sender positive signaler omkring virksomheden
omdømme og sikrer en fremtidig likviditet, overlevelse og innovative udviklingsmuligheder.

Iganværende

CSR initiativer

Som alt andet skal CSR-aktiviteterne følges op og evalueres løbende for at sikre den optimale og tiltænkte effekt.

Den kontinuerlige opfølgning og kommunikation heraf, er med til at holde fokus og sikre det fortsatte engagement fra medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder.

Miljømæssige initiativer og 2021 mål

SOLVANG Maskinfabrik A/S analyserer og forbedrer løbende virksomheden ved at reducere vores energi- og vandforbrug til at reducere produktionsaffaldet og sikre at vi bruger genanvendelige materialer.

Vi ønsker at bruge vores UN Global Compact partnerskab aktivt.

Vi opfordrer til bæredygtighed og har fokus på miljøoptimering i vores produktionsaktiviteter.

Vi er opmærksomme på, at reduktion af vores miljøpåvirkning er en lang rejse, men det er forpligtelsen til denne rejse, der definerer os som førende virksomhed indenfor SMV-segmentet og hjælper os med kontinuerlig forbedring som virksomhed.

17 verdensmål

– vores indsats

De 17 verdensmål – 17 SDG’er (Sustainable Development Goals) er FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling. Hos SOLVANG Maskinfabrik A/S arbejder vi med nogle af målene – og herunder dele af delmålene – ud fra et dansk perspektiv. Vi har ønsket om en bæredygtig udvikling for SOLVANG Maskinfabrik A/S og arbejder derfor hen mod en øget indsats for klimaet, uddannelse og lighed til alle, sundhed og trivsel.

En bæredygtig udvikling

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål. Målene hjælper virksomhederne med at holde fokus de store udfordringer, vi står overfor idag, som blandt andet social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer. Der er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser og er derfor nødvendige at løse i fællesskab.

Implementering

I år – 2019 – tog vi FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling med ind i vores forretningsstrategi og forretningsmål og med i vores arbejde med
samfundsansvar. Vi har kigget nøje på de 17 verdensmål, deres delmål og indikatorer og vurderet, hvor vi som virksomhed kan gøre den største
forskel indenfor vores branche og dermed understøtte verdensmålene – i et dansk koncept.

Rent vand og sanitet

6.3 | STYRK VANDKVALITETEN OG RENS OG BRUG SPILDEVAND BEDRE

 • Fokus på forbedret vandkvalitet ved at reducere forurening, affaldsreducering og øge genanvendelsen af spildevand i produktionsprocesser

6.4 | GØR VANDFORBRUGET EFFEKTIVT OG SIKRE FORSYNINGEN AF FERSKVAND

 • Fokus på at sikre bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand
 • Ændring af vandforbrugs-effektiviteten over tid

Bæredygtige byer og lokalsamfund

11.1 | BYG SIKRE BOLIGER, DER ER TIL AT BETALE

 • Vi producerer og forhandler produkter til byggesektoren og har fokus på længere holdbarhed og konkurrencedygtighed samt omkostningsreduceringer i byggeriet
 • Vi sikrer arbejdspladser, der er med til at fremme et ’samfundsløft’ og dermed samfundsklasserne

11.6 | MINIMÉR BYERNES MILJØPÅVIRKNING

 • Vi har fokus på affaldsminimering og affaldssortering.
 • Vi har fokus med reducering af CO2 udslip
 • Vi har – qua vores partnerskab med UN Global Compact – fokus på at bruge miljøkompasset aktivt

Ansvarligt forbrug og produktion

12.4 | HÅNDTÉR KEMIKALER OG SPILPRODUKTER ANSVARLIGT

 • Vi har et ansvar i forhold til miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus
 • Vi måler på kontinuerlig reducering af farligt affald og dets bortskaffelse.
 • Vi har sikkerhed omkring brug af negative påvirkning i arbejdet med skadelige stoffer, produktionsmetoder m.m. (arbejdsmiljø)

12.5 | REDUCER AFFALDSMÆNGDEN BETYDELIG

 • Vi har fokus på innovationer, herunder genanvendelighed.Genanvendelse af materialer i vores produktionslinje.
 • Qua vores forbedrede holdbarhed i vores produkter, minimerer vi ligeledes affaldsmængden
 • Vi har – qua vores partnerskab med UN Global Compact – fokus på at bruge miljøkompasset aktivt

12.6 | VIRKSOMHEDER SKAL OPFORDRES TIL AT AGERE BÆREDYGTIG

 • Vi har fokus på at vi i fremtiden måler og rapporterer om vores bæredygtige tiltag hos SOLVANG Maskinfabrik A/S
 • Vi opdaterer og udvikler årligt på vores CSR strategier, initiativer og politikker og fornyer dermed vores CSR profil

Klimaindsats

13.2 | INDBYG KLIMAINDSATSER I POLITISKE BESLUTNINGER OG PLANLÆGNING

 • Vi efterlever alle politikker og aktiviteter internt samt ekstern
 • Implementeringen sikrer ’DNA’et’ i firmaet, gennem troværdighed og ansvarlighed som selvfølge for SOLVANG Maskinfabrik A/S
Hvad
skal gøres?
 • CSR profil + strategi oversigt / implementering
 • Kvalitetsledelse ISO 9001
 • Kommunikation – gennemsigtighed
 • Registrering af affalds, forbrug m.m.
 • Arbejdsmiljø – forebyggelse/
  forbedringer
 • CSR profil – opdatering samt udvikling
 • Code of Conduct- leverandørforpligtelse
 • Miljøoptimering- oliefyr udskiftes til pillefyr
 • Miljøcertificering ISO 14001
 • Opfølgning/
  Effektmåling på reduceret CO2 udslip
 • Udskiftning af samtlige lyskilder til LED
 • Digitalisering/Automatisering optimering af drift/produktion
 • Udskiftning af bilflåden – fra diesel til elektriske biler
Ansvarlig
Internt
 • Jørgen Bille Larsen + bestyrelse og daglig ledelse
 • Jørgen Bille Larsen, Kvalitetskoordinator
 • Jørgen Bille Larsen
 • Jørgen Bille Larsen
 • Arbejdsmiljø repræsentant, internt
 • Jørgen Bille Larsen samt bestyrelse
 • Jørgen Bille Larsen samt bestyrelse
 • Jørgen Bille Larsen, Miljøansvarlig
 • Jørgen Bille Larsen, Miljøansvarlig
 • Jørgen Bille Larsen, Miljøansvarlig
 • Jørgen Bille Larsen, Miljøansvarlig
 • Jørgen Bille Larsen, bestyrelse
 • Jørgen Bille Larsen,
Ressourcer
Internt/Eksternt
 • Jørgen Bille Larsen + Tanja Hende, Makom
 • Intern ressource samt ekstern auditorer
 • Vidensdeling og implementering / formidling
 • Miljøkompasset – opfølgning og effektmåling
 • Interne ressource (repræsentant) samt eksterne konsulenter
 • Ekstern CSR specialist, Tanja Hende, Makom
 • Ekstern CSR specialist, Tanja Hende, Makom
 • Ekstern – udskiftning/opsætning
 • Intern ressource samt ekstern auditorer
 • Værktøjer / redskaber (fx ClimateTracker)
 • Interne ressourcer
 • Interne ressourcer samt ekstern samarbejde
 • Eksterne aftaler / partneraftaler
Deadline
forventet
 • Efterår 2019
 • Kontinuerligt – årlig opfølgning
 • Kontinuerligt – ingen deadline
 • Kontinuerligt – årlig opfølgning
 • Kontinuerligt – årlig opfølgning
 • Kontinuerligt – årlig opfølgning
 • Forår 2020
 • Efterår 2019
 • Efterår 2019
 • Kontinuerligt – årlig opfølgning
 • Efterår 2020
 • Efterår 2021
 • Efterår 2021

Handlingsplan

Fremtidens CSR initiativer

Kommunikation

 • Vi kommunikerer om virksomhedens aktiviteter og politikker via artikler, SoMe-platforme, nyhedsbreve og på egen hjemmeside
 • Det er den adm. direktørs ansvar at sikre, at aktiviteterne og politikkerne indenfor CSR bliver kommunikeret og implementeret – intern som eksternt
 • Vi forankrer ’ansvarligheden’ internt som eksternt qua virksomhedens værdier og medarbejdertrivsel

Ledelsesrutiner

 • Vi identificerer og vurderer løbende vores CSR-påvirkninger
 • Vi forebygger, begrænser og udbedrer identificerede CSR-påvirkninger
 • Vi følger op på igangsatte aktiviteter og kommunikerer resultaterne til medarbejdere, samfundet, kunder, leverandører og samarbejdspartnere
 • Vi udvikler vores medarbejdere i forhold til CSR-kompetencer
 • Vi håndterer alle henvendelser – herunder klager

Procesmodel

– CSR model Resumé

SOLVANG Maskinfabrik A/S er grundlagt i 1968, som leverandør af industriteknisk maskinarbejde og smedearbejde af høj kvalitet, til tiden,
for kunder i Nord Europa.Virksomheden har produktion, reparation og vedligeholdelse af stål, aluminium, bronze, kunststof og plast.Virksomheden fremstiller og monterer alt fra stålkonstruktioner til beslag for industrien og byggeriet. Udover produktion af komponenter, er der stor erfaring med fremstilling af reservedele i forbindelse med vedligeholdelse- og reparationsopgaver.Faciliteterne på 1200 m2 værksted og haller er placeret på Sjælland i Store Heddinge.

CSR model

CSR processen

CSR processen er omdrejningspunktet og procesmodellen sikrer fokus, implementering og forankring af CSR i vores virksomhed.

Medarbejder aktiviteter Alkoholpolitik Ligestilling Medarbejdertilfredshed
Rygepolitik Arbejdsmiljø Uddannelse
Ansvar
Produkt sikkerhed Undgå brug af farlige stoffer i produktion
Intern sikkerhed Forbrugersikkerhed
Styring leverandørkæde Risikovurdering Krav til leverandør
Code of conduct Samarbejde og dialog
Miljø aktiviteter Spare ressourcer Miljøledelse Genanvendelighed
Mindske forurening UN Global Compact Cradle-to-cradle
CSR innovation Produktions processer Forretningsmodeller
Produkter Teknologier
Kundeaktiviteter miljømærker Krav fra kunder Miljømærker Dialog med kunder
Uddannelse af CSR
Certificeringer ISO 9001
ISO 14001
Anti-korruption – overholdelse – lovgivningen Salgsmetoder Gennemsigtighed
Overholdelse af lovgivningen Anti-korruption
Strategisk filantropi Bidrag til lokale foreninger UNESCO partner på Stevns
Samfunds aktiviteter Partnerskab Uddannelse Samfundsstøtte
Praktik/lærlinge

Resumé

CSR kan have en politisk værdi for vores virksomhed, da CSR er med til at legitimere virksomhedens produktion og aktiviteter, og dermed giver – så at sige – licens til at producere (’license to operate’).

CSR har en markant værdi i forhold til virksomhedens image og omdømme og vil fremadrettet være med til at positionere virksomheden i et stadig
mere konkurencepræget marked (red/blue ocean).

CSR giver virksomheden en etisk værdi, hvor vi med god samvittighed kan hævde, at vi moralsk ’gør de rigtige ting’ og agerer til samfundets bedste.

CSR er med til at vi opnår en bæredygtig værdi ved at fokusere på sociale og miljømæssige områder.

CSR er en vigtig konkurrenceparameter og dermed en integreret del af SOLVANG Maskinfabrik’s overordnede strategi. Vi har fokus på at indarbejde CSR i vores virksomhedskultur og udbrede det til vores kunder og samarbejdspartnere i værdikæden.

Ligeledes er CSR vores redskab til styring af den interne og eksterne værdikæde, samt differentiering og branding, som er med til at sikre innovationer (nye produkter og services), produktionsprocesser, organisatoriske forandringer og markedsføringsmæssige tiltag.

CSI & CSR

CSI i relation til CSR

Hos SOLVANG Maskinfabrik A/S udvikler vi os sammen med vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Vi arbejder kontinuerligt med bæredygtig
innovation, hvor vi har kundens behov og idéer i fokus. Vores løsninger bliver således udviklet sammen og på tværs og moderne kunder vil have bæredygtighed, lang levetid og kvalitet – og det skal også afspejle sig i virksomheden.
 • Kommunikation
 • Interessent dialog
 • Medarbejder aktiviteter
 • CSR innovation
 • Ledelse, vision og værdier
 • Kunde aktiviteter
 • Miljø aktiviteter
 • Samfunds aktiviteter
 • Aktiviteter i leverandør kæden